Електропроводимо лепило

HENKEL

Високоефективно електропроводимо дисперсионно лепило за проводящи PVC и каучукови настилки

Свойства на продукта: • светъл цвят, проводимо • бързо свързващо • висока лепилна сила • много икономичен разход

Thomsit K 112 е електропроводимо дисперсионно лепило с много ниски емисии, подходящо за лепене на: - проводящи PVC настилки (рулони и плочки); - проводящи каучукови настилки - рулони (дебелина до 3,5 мм) и плочки (максимална дебелина 2,5 мм);

За осигуряване на непрекъснатост на електропроводимостта, проводящата PVC настилка се полага върху предварително обработени с Thomsit R 762 основи.

Положените върху абсорбиращи повърхности каучукови подови настилки не се нуждаят от обработка с Thomsit R 762. Електрическо съпротивление < 3 x 105 ома.

Продуктър съдържа въглеродни влакна за постигане непрекъснатост на проводимостта.

Категории : HENKEL , Лепила за подови покрития

Партньори